Cennik ogólny

obowiązuje od 01.03.2017 r.


Pojedyncze zajęcia - 25 zł
Karnet na 4 zajęcia
- 80 zł
Karnet na 8 zajęć - 130 zł
Karnet miesięczny na dowolną ilość zajęć - 170 zł
Karnet rodzinny                                            - 240 zł
Lekcja indywidualna/1os. 1h15min - 100 zł
Lekcja indywidualna/2os. 1h15min - 130 zł
Lekcja indywidualna/2 os. 1h30min - 180 zł
Konsultacje 1 h - 70 zł
Lekcja dla VIP-ów:)/min. 4 os.

Dla osób zapracowanych, istnieje możliwość indywidualnego umawiania małych grup/min. 4 osoby.
- 35 zł/
osoba
 

Cennik dla emerytów i rencistów

Pojedyncze zajęcia - 18 zł od 01.10.17
Karnet na 4 zajęcia - 60 zł od 01.11.17

Wszystkie karnety są imienne i mają ważność 30 dni od daty zakupu.            Po upływie tego terminu, ale  w przeciągu kolejnych 30 dni, można skorzystać z zaległych zajęć dopłacając 5 zł. do każdej niewykorzystanej lekcji.

Oferta dla firm

        Lekcja poza szkołą na  terenie miasta Rzeszowa 1.5h - 250 zł.

      Lekcje poza terenem miasta 1.5h - 250 zł. + koszty dojazdu.

Cennik kursów dla początkujących
przy zapisie pobierana jest zaliczka 50 zł;

Cały kurs (24 zajęcia) - przy jednorazowej płatności - 330 zł
Cały kurs (24 zajęcia) - opłata w ratach - 350 zł

Ceny kursu dla początkujących

Cały kurs (24 zajęcia) kosztuje 330 zł przy opłacie jednorazowej (zaliczka jest częścią opłaty).
Należność za kurs może być płacona w ratach, które wówczas wynoszą:
- przy zapisie zaliczka w kwocie 50 zł,
- I rata płatna po pierwszych zajęciach 200 zł,
- II rata płatna po ośmiu zajęciach 100 zł.      Opłata za kurs dla początkujących może być dokonana tylko raz.                      W przypadku powtarzania kursu obowiązują karnety !!!.PKO BP SA   48 1020 4391 0000 6502 0127 4976
Aldona Florkiewicz
ul. Rejtana 24/ 34a
35-310 Rzeszów