Informacje o nowych kursach dla początkujących w  trakcie naboru znajdują się w zakładce "kursy dla początkujących"        


Rozkład zajęć ważny  od 02.01.19


gr. podstawowe dla wszystkich, którzy ukończyli kursy wstępne oraz gr. średnie dla osób praktykujących ponad 1 rok 

kursy dla począt. przy Asnyka 5

 

Zajęcia poza siedzibą główną

 
   

Pn.

7.00-8.30 gr. śr

9.00-10.30

16.15-17.45

18.00-19.30

20.00-21.30

---


KVII 18.00-19.30 DK Włącznik od 01.04.19
20.00-21.30 DK Włącznik gr podstawowa

Wt

7.00-8.30 gr. śr

11.00-12.30 Spokojna

15.15-16.30 zd. kr.

16.45-18.15

18.20-19.50 gr. śr

20.00-21.30

 ---

 KIV/19 18.30-20.0 MDK Osmeckiego do 26.03.19

Śr.

7.00-8.30 gr. śr

9.00-10.30

16.15-17.45

18.00-19.30

 

11.00-12.15 ćw. dla seniorów*

KV/19 20.00-21.30 od 20.03.18

KVII 18.00-19.30 DK Włącznik od 01.04.19

20.00-21.30 DK Włącznik gr podstawowa

 

Cz.

7.00-8.30 gr. śr

11.00-12.30  Spokojna

15.15-16.30 zdr. kr.

16.45-18.15

18.20-19.50 gr. śr.

20.00-21.30

---

 KIV/19 18.30-20.00 MDK Osmeckiego do 26.03.19

                     

 

Pt.

9.00-10.30

16.15-17.45

18.15-19.45

 

11.00-12.15 ćw. dla seniorów*


KV/19 20.00-21.30 od 20.03.18

 

 


Sb

9.00-10.30

 

---

---

zdr. kr. zajęcia dla zdrowego kręgosłupa

* ćwiczenia dla seniorów prowadzone przez fizjoterapeutów szcz. inf. i zapisy pod nr.: 796 861 022, 666 826 600

 

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany osób prowadzących.

 Uwaga !!!
Do zakupu karnetów upoważnione są osoby, które  ukończyły kurs dla początkujących

Zapisy na kursy dla początkujących telefoniczne lub przez Internet/ zakładka "kursy dla początkujących"
Prosimy osoby zapisujące się na kursy dla początkujących o wcześniejsze wypełnianie formularza na temat zdrowia.  Formularz znajduje się TUTAJ.

Grupy podstawowe i średnie przeznaczone są dla osób, które ukończyły kursy dla początkujących
i znają podstawy pracy z ciałem wg metody Iyengara.
Do grup zaawansowanych można dołączyć tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego !!!

Przed zajęciami należy zgłosić  problemy zdrowotne, przebyte urazy, wypadki a w przypadku kobiet menstruację.

Obowiązuje uczestniczenie w całych zajęciach (od początku do końca) - chęć wcześniejszego wyjścia należy zgłosić przed rozpoczęciem l ekcji.

Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Informacja DLA OSÓB, KTÓRE NIE WIEDZĄ JAK WRÓCIĆ
Osoby, które chcą wrócić na zajęcia po dłuższej nieobecności mogą dołączyć do kursów dla początkujących wykupując karnet (opłata kursowa przysługuje tylko raz). Chęć uczestniczenia powinna być wczesniej zgłoszona.